W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

30.10.2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Uwaga! Informujemy również, że jest już możliwa rejestracja profilu JST w Generatorze, a o uruchomieniu możliwości składania wniosków poprzez Generator poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Pytania dotyczące generatora

Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi Generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl

Pytania merytoryczne dotyczące Programu

Pytania merytoryczne odnoszące się do zapisów dokumentacji konkursowej Programu należy kierować na adres e-mail: sekretariat.bfs@mrips.gov.pl

Materiały

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  edycja 2024
Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30102023.pdf 0.19MB
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Program-ow-jst-edycja​_2024.pdf 0.30MB
Załącznik nr 1 - Wniosek/aktualizacja wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - pobyt dzienny
Zalacznik-nr-1-do-programu-ow-jst-2024​_wniosek​_aktualizacja​_wniosku​_gminy​_powiatu​_na​_srodki​_finansowe​_z​_programu.XLSX 0.03MB
Załącznik nr 2 - Informacja wojewody dotycząca środków finansowych z Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
Zalacznik-nr-2-do-programu-ow-jst-2024​_informacja​_wojewody​_dotycząca​_srodkow​_finansowych​_z​_programu.XLSX 0.01MB
Załącznik nr 3 - Lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - pobyt dzienny
Zalacznik-nr-3-do-programu-ow-jst-2024​_lista​_rekomendowanych​_wnioskow​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu.XLSX 0.03MB
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie gminy/powiatu realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - pobyt dzienny
Zalacznik-nr-4-do-programu-ow-jst-2024​_sprawozdanie​_gmin​_powiatow​_z​_realizacji​_programu.XLSX 0.02MB
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie wojewody realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - pobyt dzienny
Zalacznik-nr-5-do-programu-ow-jst-2024​_sprawozdanie​_wojewody​_z​_realizacji​_programu.XLSX 0.02MB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przyjęciu, rezygnacji z przyjęcia środków finansowych z programu "Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024
Zalacznik-nr-6-do-Programu-OW-JST-2024​_oswiadczenie​_o​_przyjeciu​_srodkow.docx 0.02MB
Załącznik nr 7 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024​_karta​_zgloszenia​_do​_programu.DOCX 0.04MB
Załącznik nr 8 - Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024​_karta​_realizacji​_uslug.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 9 - Karta oceny wniosku gminy/powiatu na środki finansowe w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024
Zalacznik-nr-9-do-Programu-OW-JST-2024​_karta​_oceny​_wniosku.DOCX 0.03MB
Załącznik nr 10 - Instrukcja obsługi Generatora Funduszu Solidarnościowego
Zalacznik-nr-10-do-Programu-OW-JST-2024​_instrukcja​_obslugi​_generatora.DOCX 0.83MB
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego
Zalacznik-nr-11-do-Programu-OW-JST-2024​_oswiadczenie​_o​_zlozeniu​_wniosku​_w​_generatorze.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024​_klauzula​_rodo.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 13 - Wzór umowy Minister - Wojewoda
Zalacznik-nr-13-do-Programu-OW-JST-2024​_umowa​_minister-wojewoda.DOCX 0.04MB
Załącznik nr 14 - Wzór umowy Wojewoda - JST
Zalacznik-nr-14-do-Programu-OW-JST-2024​_umowa​_wojewoda-gmina.DOCX 0.05MB
Załącznik nr 15 - Upoważnienie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego
Zalacznik-nr-15-do-Programu-OW-JST-2024​_upowaznienie​_do​_czynnosci​_w​_generatorze.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 16 - Kalkulacja kosztów do wniosku gminy/powiatu na środki funduszu w ramach programu „opieka wytchnieniowa” dla jst - edycja 2024
Zalacznik-nr-16-do-programu-ow-jst-2024​_kalkulacja​_kosztow​_do​_wniosku​_gminy​_powiatu​_na​_srodki​_finansowe​_z​_programu.XLSX 0.02MB
Załącznik nr 17 - Informacje opisowe do wniosku,aktualizacji wniosku gminy,powiatu na środki finansowe w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024
Zalacznik-nr-17-do-Programu-OW-JST-2024​_załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku​_informacje​_opisowe.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 18 - Oświadczenie o złożeniu sprawozdania w Generatorze Funduszu Solidarnościowego
Zalacznik-nr-18-do-Programu-OW-JST-2024​_oswiadczenie​_o​_zlozeniu​_sprawozdania​_w​_generatorze.DOCX 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2023 14:34 Piotr Matla
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Funduszu Solidarnościowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 1.0 30.10.2023 14:34 Piotr Matla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}