W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Od 6 maja dzieci mogą wracać do żłobków i przedszkoli

06.05.2020

Od 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Organy prowadzące żłobek czy klub dziecięcy mogą otworzyć placówki, uwzględniając przy tym wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jakich zasad muszą przestrzegać placówki, które zdecydowały się wznowić swoją działalność?

Maluch2

Wytyczne trafiły do wojewodów, samorządów oraz do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Podstawowe zasady

Wśród najważniejszych zasad opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego znalazły się takie punkty jak:

  • w otwartych placówkach mogą przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 12 dzieci (w szczególnych wypadkach i za zgodą organu prowadzącego, grupę można powiększyć nie więcej niż o dwoje dzieci)
  • do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie
  • należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego
  • należy zadbać o higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu
  • sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona
  • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych. Nie należy też łączyć powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej powierzchni na limit miejsc)

Higiena i bezpieczeństwo

Zgodnie z wytycznymi w placówkach mogą znajdować się jedynie te zabawki i przedmioty, które da się łatwo zdezynfekować lub uprać. To oznacza, że z placówek powinny zniknąć m.in. pluszowe misie. Dziecko nie powinno również zabierać do placówki własnych zabawek.

Wszystkie przedmioty będące na wyposażeniu placówek, w tym również przybory sportowe (np. piłki, skakanki) powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane. Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Należy tak zorganizować pracę, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci np. poprzez wprowadzenie różnych godzin zabaw na dworze i przyjmowania grup do placówki. Nie należy organizować wyjść poza teren placówki (np. do parku).

Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. Również rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci z placówek powinni zachować dystans w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i rodziców – min. 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki.

Ochrona zdrowia

Do placówek uczęszczać mogą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby. Dziecko przyprowadza i odbiera osoba zdrowa.

Pracownicy placówek powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej m.in. rękawiczek i maseczek. Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący ręce. Należy przypilnować, aby rodzice bądź opiekunowie dezynfekowali przed wejściem ręce lub korzystali z rękawiczek. Obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej.

W placówkach powinny być wywieszone w widocznym miejscu szczegółowe instrukcje mycia rąk i korzystania ze środków dezynfekcji. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Posiłki

W trakcie organizacji żywienia (kuchnia, stołówka) pracownicy powinni przestrzegać zasad higieny, a także zasad zachowania szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego, zapewnić środki dezynfekcji i higieny do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Należy zadbać o higienę i dezynfekcję m.in. blatów, naczyń, sztućców i opakowań produktów. Również należy zadbać o higienę i bezpieczeństwo w pomieszczeniach, w których posiłki są wydawane. Przy korzystaniu z usług cateringowych należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Infolinia w sprawie wytycznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalna infolinia (22 461 60 68). Dyżurni eksperci od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 odpowiadają na pytania w sprawie wytycznych. Przygotowany został również zbiór najważniejszych pytań i odpowiedzi dla placówek wyjaśniających, jak przygotować placówkę do otwarcia.