„Od wykluczenia do aktywizacji” – znamy wyniki konkursów

Pomoc.

Wsparcie dla ok. 500 osób w ramach zwycięskich projektów w programie „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.” edycja 2019.

O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 konkursów:

  1. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
  2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno - zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
  3. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"- edycja 2019 r.
  4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

Dofinansowanie otrzymały 23 oferty: 9 w konkursie I, 5 w konkursie II oraz 9 w konkursie III. W konkursie IV nie złożono żadnej oferty.

Ze względu na to, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane planowane jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” jest identyfikacja potrzeb, inicjowanie
oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez utworzenie nowego poszerzonego profilu usług reintegracyjnych wzbogaconego o problematykę podnoszenia wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych realizowanego przez podmioty zatrudnienia socjalnego.

Wyniki otwartych konkursów ofert w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.02.2019 11:23
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 07.02.2019 11:23
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji