W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odznaczeni za działania na rzecz rodziny

14.09.2020

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła w niedzielę przyznane po raz pierwszy Honorowe Odznaki Meritis pro Familia zasłużonym za działania na rzecz rodziny. – To szczególne i niezwykle zaszczytne wyróżnienie – podkreśla szefowa resortu rodziny. Wręczenie Odznak odbyło się podczas niedzielnych uroczystości związanych z III Ogólnopolskim Świętem „Wdzięczni Polskiej Wsi”.

Meritis pro Familia - wreczenie medalu. Na scenie minister Marlen Maląg otoczona laureatami nagrody

Honorowa Odznaka Meritis pro Familia ustanowiona została przez Radę Ministrów 4 czerwca br. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym zarówno osobom fizycznym, jak i organizacjom oraz instytucjom za zasługi w działaniach na rzecz rodziny.

Odznaki po raz pierwszy wręczone zostały podczas niedzielnych uroczystości związanych z III Ogólnopolskim Świętem „Wdzięczni Polskiej Wsi” w Pólku pod Bralinem zorganizowanych z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego.

– Wręczenie Honorowych Odznak Meritis pro Familia tym, którzy wyróżniają się w działaniach na rzecz rodziny, było dla mnie ogromną przyjemnością. Rodzina to największa wartość nie tylko dla całego rządu i kierowanego przeze mnie resortu – resortu rodziny, ale dla większości Polaków – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Odznaczenia wręczone

Honorową Odznaką Meritis pro Familia odznaczonych zostało 13 osób, które w swojej pracy lub życiu prywatnym szczególnie zasłużyli się działaniami na rzecz rodziny. To codzienny trud i praca na rzecz Ojczyzny, lokalnej społeczności, oddanie drugiemu człowiekowi.

Odznaczone zostały także Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.

– Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym. Bardzo cieszę się, że możemy w ten sposób docenić osoby, organizacje i instytucje, które przyczyniają się m.in. do budowania pozytywnego obrazu polskiej rodziny, a także jej realnemu wsparciu  – podkreśla minister Marlena Maląg.

Honorowa Odznaka Meritis pro Familia nadawana jest zarówno z własnej inicjatywy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak też na wniosek: ministra, kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego.

Lista nagrodzonych osób i instytucji:

 1. Krzysztof Dziedzic jako Sekretarz Gminy Opatówek i Radny Powiatu dokłada wszelkich starań, aby wspierać rodziny i podnosić jakość ich życia oraz tworzy warunki do dbania o trwałość i rozwój rodziny. Wraz z małżonką Martą wychowują troje dzieci.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za obrany główny cel i priorytet aktywności: to obszary rodzina, samorząd i infrastruktura. Wzajemne wsparcie w Rodzinie oraz praca zespołowa to motto Jego życia prywatnego i zawodowego.

 1. Aniela Kurtyka całe swoje życie poświęciła rodzinie, pracując zawodowo, później prowadząc dom i wychowując sześcioro dzieci.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za pielęgnowanie wartości rodzinnych na tym podstawowym poziomie - rodziny. Za codzienny trud i pracę na rzecz Ojczyzny.

 1. Mirosław Jan Nowacki jest założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne. Pełni także funkcję Sołtysa wsi Biskupice Ołoboczne i jest Radnym Powiatu Ostrowskiego.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za niestrudzoną pracę u podstaw, kształtowanie młodych charakterów, pokazywanie – własnym przykładem - jak można rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 1. Hanna Szkudlarek zajmuje się w Urzędzie Miasta Kalisza przyznawaniem stypendium Jana Pawła II. Włodzimierz Szkudlarek był doradcą wojewody Wielkopolskiego ds. Rodzin. Są rodzicami dziewięciu synów. Otwarci na człowieka w potrzebie włączali się w pomoc charytatywną przy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za trud włożony w zabezpieczenie bytu tak licznej rodziny oraz wychowanie potomków w wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.

 1. Elżbieta Lachman jest dziennikarką, społecznikiem, redaktorem naczelnym portalu Polskie Forum Rodziców i członkiem zarządu Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Jest także mamą siedmiorga dzieci.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za zaangażowanie w ochronę tradycyjnego modelu rodziny, inicjowanie działań prorodzinych na terenie województwa wielkopolskiego, reagowania na działania zmierzające do przeformułowania porządku społecznego i redefinicji małżeństwa.

 1. Dr hab. prof. UAM Michał Michalski to wnikliwy badacz rodziny i współzależności między rodziną a gospodarką. Jest także członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za ochronę tradycyjnego modelu rodziny, inicjowanie działań prorodzinnych na terenie województwa wielkopolskiego, a także zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty.

 1. Arleta i  Zbigniew Nowaccy są małżeństwem od 2004 r. Wychowują pięcioro dzieci. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolno – ogrodnicze.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za wychowywanie dzieci w szacunku do wartości chrześcijańskich i patriotycznych oraz za czynny udział w życiu parafii.

 1. Grzegorz Kokot jest pracownikiem Zespołu Szkół w Trębaczowie. Wspiera lokalną Ochotniczą Straż Pożarną, pomaga przy organizacji festynów. Wraz z żoną Anitą wychowują pięcioro dzieci.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za pielęgnowanie wartości rodzinnych oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 1. Krystyna Macioszczyk ucząc w szkole wychowała wiele pokoleń mieszkańców Gminy Łęka Opatowska w duchu patriotyzmu. Swoje zaangażowanie potrafi godzić z obowiązkami rodzinnymi i rodzicielskimi, będąc matką pięciorga dzieci i babcią dwojga wnucząt.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za oddanie rodzinie, podtrzymywanie ducha patriotyzmu, uczenie szacunku dla historii i drugiego człowieka.

 1. Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe skupia miłośników kultury, osoby uprawiające amatorsko sport, zaangażowane w działania na rzecz ochrony zabytków, kultywujące tradycję i pielęgnujące historię miejscowości Opatów i okolicznych sołectw; amatorów rowerowych wycieczek i animatorów wydarzeń prorodzinnych.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za otwarcie na wszystkie grupy społeczne: od najmłodszych po najstarszych mieszkańców Gminy Łęka Opatowska; za organizowanie kulturalnej i ciekawej rozrywki dla całych rodzin; za nieustanny rozwój, dzięki któremu są wprowadzane nowe formy działań i zajęć dla wiejskiej społeczności; za wyjątkowo skuteczne mobilizowanie potencjału osób w wieku 50+.

Odznakę w imieniu Stowarzyszenia odbiera jego prezes Pan Marek Kowalski.

 1. Krystyna Poręba jest mieszkanką Gminy Perzów. Od lat wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne w Trębaczowie. Dochowali się pięciorga dzieci i dziewięciorga wnuków.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za konsekwentne działania na rzecz lokalnej społeczności, oddanie rodzinie i  wspieranie polityki prorodzinnej na szczeblu Gminy.

 1. Honorata Szymańska jest Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Nauczyciele w prowadzonej przez Nią placówce przywiązują duże znaczenie do budowania wzorca osobowego uczniów opartego na wartościach, propagowania modelu tradycyjnej rodziny oraz  właściwych postawach społecznych i etycznych.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za znaczne zasługi dla gminnej edukacji, wzorowe wspieranie polskiej rodziny w kształtowaniu pożądanych postaw młodzieży i  promowanie postaw patriotycznych, a także w aspekcie pomocy socjalnej, niestrudzone starania o nowoczesna bazę dydaktyczną i wyrównane szanse zdobycia wiedzy.

 1. Krzysztof Wójtowicz jest sołtysem wsi Murowaniec, działa w strukturach Akcji Katolickiej i gra w zespole muzycznym. Wraz z żoną Lilianą wychowują pięciu synów.

Odznaka Honorowa „Meritis pro Familia” została przyznana za zasługi dla polskiej wsi, a w szczególności dla polskich rodzin – zwłaszcza w aspekcie wychowania młodego pokolenia w szacunku do wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Materiały

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia (9)