W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021

08.07.2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 7.07.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania
O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Tryb i terminarz wyboru ofert
Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 7 września 2020 r.

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu AOON
Ogłoszenie​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert​_w​_ramach​_programu​_AOON.pdf 0.38MB
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021
Program​_Asystent​_osobisty​_osoby​_z​_niepełnosprawnościami​_-​_edycja​_2020-2021.pdf 0.63MB
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020
Program​_Asystent​_osobisty​_osoby​_z​_niepełnosprawnościami​_-​_edycja​_2020.docx 0.06MB
Formularz oferty realizacji zadania publicznego AOON - edycja 2020
Formularz​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego​_AOON​_-​_edycja​_2020.docx 0.03MB
Zał. do ogłoszenia o konkursie Wykaz usług ...
Zał​_do​_ogłoszenia​_o​_​_konkursie​_Wykaz​_usług​_.docx 0.01MB
Zał. nr 2 do Programu - Wzór sprawozdania
Zał​_nr​_2​_do​_Programu​_-​_Wzór​_sprawozdania.docx 0.02MB
Zał. nr 3 Wzór karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020
Zał​_nr​_3​_Wzór​_karty​_zgłoszenia​_do​_Programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_z​_niepełnosprawnościami​_–​_edycja​_2020.docx 0.02MB
Zał. nr 4 Wzór karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Zał​_nr​_4​_Wzór​_karty​_realizacji​_usług​_asystenckich​_w​_ramach​_Programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_z​_niepełnosprawnościami.docx 0.02MB
Zał. nr 5 Wzór ewidencji przebiegu pojazdu w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Zał​_nr​_5​_Wzór​_ewidencji​_przebiegu​_pojazdu​_w​_ramach​_Programu​_​_Asystent​_osobisty​_osoby​_z​_niepełnosprawnościami.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.07.2020 15:32 Ewa Dąbrowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
BON
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 1.0 14.07.2020 15:32 Ewa Dąbrowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP