W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z  2019 r.  poz. 337) oraz na podstawie art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 217) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.

Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach zatrudnienia socjalnego. Rada składa się z nie więcej niż
 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze. Rada współpracuje z członkami innych organów opiniodawczo-doradczych ministra  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego: Radą Rynku Pracy, Radą Pomocy  Społecznej. Współpracuje także z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, jak również ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybierze 15 kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną pisemnie o tym fakcie poinformowani. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie umieszczony komunikat w sprawie powołania Rady Zatrudnienia Socjalnego w nowym składzie.

Załączniki:

  1. Wniosek dla wojewodów
  2. Wniosek dla podmiotów zatrudnienia socjalnego/organizacji społecznych i zawodowych.
  3. Oświadczenie w sprawie RODO.
  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

 

 

Materiały

wniosek​_dla​_wojewodów
wniosek​_dla​_wojewodów.doc 0.09MB
wniosek​_dla​_podmiotów​_zatrudnienia​_socjalnego
wniosek​_dla​_podmiotów​_zatrudnienia​_socjalnego.doc 0.09MB
rodo
RODO.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.06.2019 13:07 Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Moskwa-Wysokińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji 1.3 26.06.2019 15:01 Biuro Promocji
Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji 1.2 26.06.2019 14:58 Biuro Promocji
Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji 1.1 26.06.2019 14:43 Biuro Promocji
Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji 1.0 26.06.2019 13:07 Biuro Promocji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP