W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze kandydata do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2022-2023.

Zapraszamy organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” – edycja 2022-2023.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Praca w Komisji konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych do dwóch osób, które wejdą w skład Komisji konkursowej.  Wybrane osoby zostaną  poinformowane o wyborze niezwłocznie po zatwierdzeniu listy członków Komisji przez Ministra.

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariat.dsr@mrips.gov.pl w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.,
z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – Konkurs „Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2022-2023.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem (ok. 1000 znaków, ½ strony A4).

 

Materiały

Ogłoszenie Konkursu „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2022-2023
{"register":{"columns":[]}}