W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze kandydata do Komisji Konkursowej

15.06.2020

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze rodzina!” na rok 2020.

Matka z dzieckiem

Zapraszamy organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze rodzina!” na rok 2020.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej. W postępowaniu rekrutacyjnym wyłonione zostaną dwie osoby z wyłączeniem kandydatów, którzy reprezentują organizacje planujące swój udział w konkursie „Po pierwsze rodzina!”.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny, natomiast jej członkom przysługuje zwrotu kosztów przejazdów.

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy przesłać elektronicznie na adres: kbpd@mrpips.gov.pl w terminie 5 dni roboczych od momentu publikacji, z tytułem wiadomości:  „Kandydat do Komisji Konkursowej”.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata, tj. nr telefonu i email, nazwę i siedzibę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem (ok. 1000 znaków, ½ strony A4) oraz wskazaniem adresu strony internetowej i email organizacji.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrane dwie osoby, które zostaną bezpośrednio poinformowane o wyborze nie później niż do 29 czerwca 2020 r.