W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

26.10.2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Materiały

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA​_18​_10
PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA​_18​_10.DOCX 0.08MB
OGŁOSZENIE PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA 2023 18​_10
OGŁOSZENIE​_PROGRAMU​_OPIEKA​_WYTCHNIENIOWA​_NA​_2023​_18​_10.DOCX 0.03MB
ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-WNIOSKU ( ZAŁ NR 1A LUB 1B DO PROGRAMU)
ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-WNIOSKU​_(​_ZAŁ​_NR​_1A​_LUB​_1B​_DO​_PROGRAMU).XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-1A-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-1A-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.02MB
ZAŁĄCZNIKNR-1B-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIKNR-1B-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.02MB
ZAŁĄCZNIK-NR-2-DO-WNIOSKU-(ZAŁ.-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-2-DO-WNIOSKU-(ZAŁ-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-OW-2023.DOCX 0.02MB
ZAŁ. NR 2A DO PROGRAMU
ZAŁ​_NR​_2A​_DO​_PROGRAMU.XLSX 0.01MB
ZAŁ. NR 2B DO PROGRAMU
ZAŁ​_NR​_2B​_DO​_PROGRAMU.XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-3-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-3-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-4A-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-4A-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-4B-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-4B-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-5A-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-5A-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-5B-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-5B-DO-PROGRAMU-OW-2023.XLSX 0.01MB
ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023.DOCX 0.03MB
ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023.DOCX 0.03MB
ZAŁĄCZNIK-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023.DOCX 0.02MB
ZAŁĄCZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-OW-2023.DOCX 0.02MB
ZAŁĄCZNIK-NR-10-DO-PROGRAMU-OW-2023
ZAŁĄCZNIK-NR-10-DO-PROGRAMU-OW-2023.DOCX 0.03MB
ZAŁĄCZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA RODO OW (DLA MINISTRA)
ZAŁĄCZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA​_RODO​_OW​_(DLA​_MINISTRA).DOCX 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 12 WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-MINISTER-WOJEWODA - NA 2023​_18​_10
ZAŁĄCZNIK​_NR​_12​_WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-MINISTER-WOJEWODA​_-​_NA​_2023​_18​_10.DOCX 0.04MB
ZAŁĄCZNIK NR 13 WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-WOJEWODA-GMINA-POWIAT-NA 2023​_18​_10
ZAŁĄCZNIK​_NR​_13​_WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-WOJEWODA-GMINA-POWIAT-NA​_2023​_18​_10.DOCX 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.10.2022 11:46 Ewa Dąbrowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Cieślak/Elżbieta Cieślak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 1.0 26.10.2022 11:46 Ewa Dąbrowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}