W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Programu ASOS Edycja 2020
Ogłoszenie​_Konkursu​_ASOS​_2020.pdf 0.58MB
Regulamin otwartego konkursu ofert Programu ASOS Edycja 2020
Regulamin​_Programu​_ASOS​_-​_Edycja​_2020.pdf 1.25MB
Ramowa Umowa o realizacji zadania publicznego
Ramowa​_Umowa​_o​_realizacje​_zadania​_publicznego​_ASOS​_2020​_projekt​_08112019.doc 0.11MB
Zał. 1. Wzór oferty
Zał1​_-​_Wzór​_oferty2020​_projekt​_08112019.doc 0.23MB
Zał. 2. Ramowy wzór umowy o partnerstwo
Zał​_2​_-​_Ramowy​_wzor​_umowy​_o​_partnerstwo​_projekt​_2020​_081119.doc 0.04MB
Zał. 3. Ramowy wzór umowy oferty wspólnej
Zał​_3​_-​_Ramowy​_wzor​_umowy​_oferty​_wspolnej​_projekt​_2020​_081119.doc 0.05MB
Zał. 4. Instrukcja wypełniania oferty w generatorze
Zał​_4​_-​_Instrukcja.doc 0.13MB
Zał. 5. Karta oceny formalnej
Zał​_5​_-​_​_Karta​_oceny​_formalnej​_projekt​_2020​_081119.docx 0.01MB
Zał. 6. Karta oceny merytorycznej
Zał​_6​_​_-​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_projekt​_2020​_081119.docx 0.02MB
Zał. 7. Wzór porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontariackich
Zał​_7​_-​_Wzor​_porozumienia​_o​_wykonywaniu​_swiadczen​_wolontariackich​_projekt​_2020​_081119.docx 0.02MB
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej
Zaproszenie​_dla​_organizacji​_pozarządowych​_do​_zgłaszania​_kandydatów​_na​_członka​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.19MB
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszeniowy kandydata do-komisji-2020.doc 0.05MB