Ogłoszenie Wlaczenie_wylaczonych

23 stycznia 2019 r. został ogłoszony nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Nabór otwarty na partnera dotyczy projektu pod nazwą „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Celem projektu jest podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Planowane zadania w ramach projektu to:

  1. Przeprowadzenie analizy rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  2. Zaproponowanie odpowiednio: modyfikacji istniejących i opracowanie nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy, które następnie zostaną przetestowane.
  3. Przeprowadzenie pilotażu zmodyfikowanych i nowych instrumentów w celu oceny zasadności wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Pilotaż obejmie podmioty odpowiedzialne za wdrożenie rozwiązań oraz beneficjentów.
  4. Opracowanie nowych i dokonanie modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej w formie projektów aktów prawnych.

Projekt będzie przygotowany i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Przewidywany okres realizacji projektu marzec 2019 – sierpień 2021
Szacowany budżet projektu: 26 000 000,00 zł

DOCX Ogłoszenie

0.05MB

pdf Załącznik nr. 1

0.52MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.01.2019 10:45
Osoba publikująca: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano: 06.02.2019 08:15
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji