W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Maląg przekazała promesę na budowę pierwszego w woj. lubuskim centrum opiekuńczo-mieszkalnego

19.11.2021

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas wizyty w województwie lubuskim przekazała promesę na budowę pierwszego w regionie centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi Racław w gminie Bogdaniec. Samorząd tej gminy otrzymał z rządowego programu ponad 3 mln zł na tę inwestycję.

Wręczenie promesy na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalengo

- Kiedy podejmowaliśmy rządy wydatki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wynosiły 15 mld zł, a obecnie to ponad 32 mld zł. W ustawie okołobudżetowej zabezpieczyliśmy kolejny 1 mld zł na realizację zadań z zakresu mieszkań wspomaganych, wspierania zakupów samochodów dla osób z  niepełnosprawnościami i tworzenie wypożyczalni nadzorowanych przez Rządową Agencję  Rezerw Strategicznych. Powstał również Fundusz Solidarnościowy, w ramach którego działa asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa i budowa centrów opiekuńczo-mieszkalnych właśnie. Te działania pozwalają i pozwolą na zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami. Wszystkie działania rządowe, samorządowe i organizacji samorządowych są w tym przypadku niezwykle ważne  – podkreślała Minister Marlena Maląg podsumowując działania związane z polityką społeczną.

Wniosek gminy Bogdaniec otrzymał dofinansowanie na realizację z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 3 mln zł.

- Przekazujemy dziś pierwszą promesę na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w województwie lubuskim, będzie wyrazem troski o osoby z niepełnosprawnościami. To ważne, że nasze samorządy chcą i podejmują się realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej. Budżet Wojewody na pomoc społeczną wzrósł od 2015 roku o 360%. To pokazuje jak duży nacisk na wsparcie rodziny kładzie nasz rząd – powiedział wojewoda Władysław Dajczak w czasie konferencji prasowej.

W miejscu gdzie niebawem rozpocznie się budowa nowego obiektu, minister Marlena Maląg wraz z wojewodą lubuskim i poseł Elżbietą Płonką posadzili dąb pamięci.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla gmin i powiatów, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego i całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem programu, oprócz wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych czy rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym możliwości niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Pieniądze na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. W 2021 r. resort rodziny i polityki społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin i powiatów w tworzeniu centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Możliwe było pozyskanie dofinansowania do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Środki przyznane gminie zostaną przeznaczone na wybudowanie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na 20 miejsc (15 miejsc w ramach pobytu dziennego i 5 miejsc całodobowych) o powierzchni bliskiej 500m2 . Centrum będzie świadczyło głównie usługi bytowe, opiekuńcze oraz rehabilitacyjne by wspierać uczestników/mieszkańców.

Pomoc społeczna w województwie lubuskim

  • Program Rodzina 500+ – od początku realizacji Programu wsparciem objętych jest 158 tys. dzieci, a do lubuskich gmin i powiatów przekazano 4,25 mld zł.
  • Senior+ - w latach 2015-2021 lubuskie samorządy otrzymały dofinansowanie na utworzenie 46 placówek oferujących 1 061 miejsc w 17 Dziennych Domach „Senior+” (421 miejsc) i 29 Klubach „Senior+” (640 miejsc). Łączna kwota środków to prawie 12,5 mln zł.
  • Środowiskowe Domy Samopomocy - w latach 2016-2020 utworzono 5 nowych ŚDS oferujących 120 miejsc. Dodatkowo uruchomiono 43 nowe miejsca w placówkach już istniejących. Aktualnie w województwie mamy 34 Środowiskowe Domy Samopomocy (29 gminnych, 5 powiatowych) oferujące 994 miejsca.
  • Domy Pomocy Społecznej – w województwie funkcjonują 23 domy oferujące 2 245 miejsc.
  • Liczba osób korzystających z pomocy społecznej – w roku 2015 z pomocy społecznej korzystało 85 474 osób tj. 8,4%  mieszkańców województwa lubuskiego, a w 2020 r. 50 874 osób tj. 5,0%  mieszkańców województwa.
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – w latach 2019-2020 r. samorządy wydały 1,7 mln zł, a wsparciem objęto 321osób. W 2021 r. do 31 samorządów przekazano 6,6 mln zł, a wsparciem planuje się objąć 392 osoby. Na 2022 r. 52 samorządy zgłosiły zapotrzebowanie na kwotę 22,4 mln zł na wsparcie 863 osób.
  • Opieka wytchnieniowa – w latach 2019-2020 r. samorządy wydały 866,8 tys. zł, wsparciem objęto 450 osób. W 2021 r. do 26 samorządów przekazano 2,9 mln zł, planuje się objąć wsparciem 964 osoby. Na 2022 r. 34 samorządy zgłosiły zapotrzebowanie na kwotę 12 mln zł na wsparcie 1.158 osób.
  • Program „Maluch” - jest realizowany od 2011 r. W latach 2016-2021 w województwie lubuskim utworzono 2044 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz dofinansowano funkcjonowanie 9 745 miejsc opieki. Łączna wartość przekazanych środków  w tym okresie wyniesie 50,3 mln zł.
{"register":{"columns":[]}}