W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Prawo

Obowiązujące akty prawne Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Pliki do pobrania

Materiały

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)
ustawa​_z​_dnia​_7​_września​_2007​_r​_o​_pomocy​_osobom​_uprawnionym​_do​_alimentów​_(Dz​_U​_z​_2019​_r​_poz​_670).pdf 0.38MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. poz. 1467)
NOWE​_Rozporządzenie​_Ministra​_Rodziny,​_Pracy​_i​_Polityki​_Społecznej​_z​_dnia​_27​_lipca​_2017​_r​_w​_sprawie​_sposobu​_i​_trybu​_postępowania​_o​_fa.pdf 0.11MB
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 73 poz.395)
Rozporzadzenie​_MPiPS​_23​_marca​_2011​_wywiad​_alimentacyjny.pdf 0.04MB
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)
Nowe​_Ustawa​_z​_dnia​_7​_lipca​_2017​_r​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_związanych​_z​_systemami​_wsparcia​_rodzin3.pdf 0.25MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1812)
rozporzadzenie​_Ministra​_Rodziny​_Pracy​_i​_Polityki​_Spolecznej​_z​_dnia​_28​_wrzesnia​_2017​_r​_sprawozdania.pdf 0.10MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 766)
NOWE​_Obwieszczenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_27​_lipca​_2017​_r​_w​_sprawie​_wysokości​_dochodu​_za​_rok​_2016​_r​_z​_działalności​_ryczałt3.pdf 0.25MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 721)
obwieszczenie​_Ministra​_Rodziny,​_Pracy​_i​_Polityki​_Społecznej​_z​_dnia​_9​_lipca​_2018​_r​_w​_sprawie​_wysokości​_dochodu​_za​_rok​_2017​_r​_z​_działalności​_podlegającej​_opodatkowaniu.pdf 0.36MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.07.2019 13:24 Agnieszka Strzelecka
Pierwsza publikacja:
12.07.2019 10:43 Agnieszka Strzelecka