Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa, handel w niedziele, ustalenie i rozliczenia czasu pracy – to tylko niektóre z najbardziej znanych zagadnień, jakie wchodzą w zakres prawa pracy.

Wśród  istotnych kwestii jest także minimalne wynagrodzenie za pracę, prawa i obowiązki pracownika czy przepisy dotyczące warunków pracy (BHP).

Ministerstwo przygotowuje rozwiązania i koordynuje zadania w zakresie indywidualnego i  zbiorowego prawa pracy (np. układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe). Odpowiada za przygotowanie rządowych projektów nowelizacji Kodeksu pracy oraz  innych projektów ustaw z zakresu prawa pracy.

To w resorcie wyznaczane są także kierunki prac związanych z dostosowaniem polskiego prawodawstwa z zakresu prawa pracy do prawa Unii Europejskiej.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.11.2018 18:17
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 05.11.2018 18:17
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji