W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Maluch plus 2017

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.

  1. Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

3.2. Moduł 2:

- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

- dla podmiotów niegminnych:zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3.3.Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;

3.4.Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
  2. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..

  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu oraz zbiorczym zapotrzebowaniu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.
  3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mrpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:

dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;

dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

  1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 
  2. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017”.

 

 

Materiały

Ogłoszenie Maluch plus 2017
DSR​_Maluch2017​_Ogloszenie​_MALUCH​_2017.pdf 0.15MB
Program Maluch plus 2017
DSR​_MALUCH​_2017​_Program.pdf 0.47MB
Zał. 1 oferta konkursowa dla gmin - moduł 1
DSR​_Maluch2017​_Zał​_1​_-​_oferta​_konkursowa​_dla​_gmin​_-​_moduł​_1.xls 0.11MB
Zał. 2a oferta konkursowa dla gmin - moduł 2
DSR​_Zał​_2a​_-​_oferta​_konkursowa​_dla​_gmin​_-​_moduł​_2.xls 0.10MB
Zał. 2b oferta konkursowa dla podmiotów niegminnych - moduł 2
DSR​_Zał​_2b​_-​_oferta​_konkursowa​_dla​_podmiotów​_niegminnych​_-moduł​_2.xls 0.11MB
Zał. 3 oferta konkursowa - moduł 3
Zał​_3​_-​_oferta​_konkursowa​_-​_moduł​_3.xls 0.11MB
Zał. 4 oferta konkursowa - moduł 4
DSR​_Zał​_4​_-​_oferta​_konkursowa​_-​_moduł​_4.xls 0.11MB
Zał. 5 oferta zbiorcza - moduł 1
DSR​_Maluch2017​_Zał​_5​_-​_oferta​_zbiorcza​_-​_moduł​_1.xls 0.11MB
Zał. 6 oferta zbiorcza - moduł 2
DSR​_MAluch2017Zał​_6​_-​_oferta​_zbiorcza​_-​_moduł​_2.xls 0.10MB
Zał. 7 oferta zbiorcza - moduł 3
DSR​_Maluch2017​_zał​_7​_-​_oferta​_zbiorcza​_-​_moduł​_3.xls 0.10MB
Zał. 8 oferta zbiorcza - moduł 4
DSR​_Maluch2017​_Zał​_8​_-​_oferta​_zbiorcza​_-​_moduł​_4.xls 0.11MB
Zał. 9 sprawozdanie wojewódzkie
DSR​_Maluch2017​_Zał​_9​_-​_sprawozdanie.xls 0.15MB
Zał. 10 wzór informacji
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Załacznik​_10​_Wzór​_informacji.jpg 0.82MB
Zał. 10 wzór informacji
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Załacznik​_10​_Wzór​_informacji.pdf 0.78MB
Zał. 11 logo pion
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zalacznik​_11​_Logo​_pion.jpg 0.22MB
Zał. 11 logo pion
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zalacznik​_11​_Logo​_pion.pdf 0.40MB
Zał. 11 logo poziom
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zalacznik​_11​_Logo​_poziom.jpg 0.13MB
Zał. 11 logo poziom
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zalacznik​_11​_Logo​_poziom.pdf 0.38MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2018 16:20 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
27.11.2018 16:20 Biuro Promocji