Program "Maluch plus" 2017

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.

  1. Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

3.2. Moduł 2:

- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

- dla podmiotów niegminnych:zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3.3.Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;

3.4.Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
  2. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..

  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu oraz zbiorczym zapotrzebowaniu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.
  3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mrpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:

dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;

dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

  1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 
  2. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017”.

 

 

Ogłoszenie Maluch plus 2017 Pobierz plik: pdf Ogłoszenie Maluch plus 2017

Rozmiar : 0.15MB

Program Maluch plus 2017 Pobierz plik: pdf Program Maluch plus 2017

Rozmiar : 0.47MB

Zał. 1 oferta konkursowa dla gmin - moduł 1 Pobierz plik: xls Zał. 1 oferta konkursowa dla gmin - moduł 1

Rozmiar : 0.11MB

Zał. 2a oferta konkursowa dla gmin - moduł 2 Pobierz plik: xls Zał. 2a oferta konkursowa dla gmin - moduł 2

Rozmiar : 0.1MB

Zał. 2b oferta konkursowa dla podmiotów niegminnych - moduł 2 Pobierz plik: xls Zał. 2b oferta konkursowa dla podmiotów niegminnych - moduł 2

Rozmiar : 0.11MB

Zał. 3 oferta konkursowa - moduł 3 Pobierz plik: xls Zał. 3 oferta konkursowa - moduł 3

Rozmiar : 0.11MB

Zał. 4 oferta konkursowa - moduł 4 Pobierz plik: xls Zał. 4 oferta konkursowa - moduł 4

Rozmiar : 0.11MB

Zał. 5 oferta zbiorcza - moduł 1 Pobierz plik: xls Zał. 5 oferta zbiorcza - moduł 1

Rozmiar : 0.11MB

Zał. 6 oferta zbiorcza - moduł 2 Pobierz plik: xls Zał. 6 oferta zbiorcza - moduł 2

Rozmiar : 0.1MB

Zał. 7 oferta zbiorcza - moduł 3 Pobierz plik: xls Zał. 7 oferta zbiorcza - moduł 3

Rozmiar : 0.1MB

Zał. 8 oferta zbiorcza - moduł 4 Pobierz plik: xls Zał. 8 oferta zbiorcza - moduł 4

Rozmiar : 0.11MB

Zał. 9 sprawozdanie wojewódzkie Pobierz plik: xls Zał. 9 sprawozdanie wojewódzkie

Rozmiar : 0.15MB

Zał. 10 wzór informacji Pobierz plik: jpg Zał. 10 wzór informacji

Rozmiar : 0.82MB

Zał. 10 wzór informacji Pobierz plik: pdf Zał. 10 wzór informacji

Rozmiar : 0.78MB

Zał. 11 logo pion Pobierz plik: jpg Zał. 11 logo pion

Rozmiar : 0.22MB

Zał. 11 logo pion Pobierz plik: pdf Zał. 11 logo pion

Rozmiar : 0.4MB

Zał. 11 logo poziom Pobierz plik: jpg Zał. 11 logo poziom

Rozmiar : 0.13MB

Zał. 11 logo poziom Pobierz plik: pdf Zał. 11 logo poziom

Rozmiar : 0.38MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 16:20
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 27.11.2018 16:20
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji