W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Materiały

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie​_Program​_Osłonowy​_2019.doc 0.12MB
Program Osłonowy
Program​_Osłonowy.pdf 8.34MB
Formularz wniosku
Zal​_1​_Formularz​_wniosku​_2019.docx 0.04MB
Kosztorys projektu
Zal​_1a​_Kosztorys​_projektu.xlsx 0.02MB
Rozliczenie kosztów projektu
Zal​_1a​_Rozliczenie​_kosztów​_projektu.xlsx 0.02MB
Harmonogram realizacji projektu
Zal​_1b​_Harmonogram​_realizacji​_projektu​_2018.doc 0.04MB
Karta oceny merytorycznej - etap centralny
Karta​_oceny​_merytorycznej​_etap​_centralny​_2019​_(1).doc 0.11MB
Karta oceny - etap wojewódzki
Zal​_4​_Karta​_oceny​_etap​_wojewodzki​_2019​_(4).doc 0.07MB
Zestawienie faktur
Zal​_2​_Zestawienie​_faktur​_(4).ods 0.01MB
Zestawienie faktur (rachunków)
zał​_2​_Zestawienie​_faktur​_(rachunków).xlsx 0.01MB
Instrukcja wypełniania wniosku
Zał​_3​_​_Instrukcja​_wypelniania​_wniosku​_2019.docx 0.03MB
Oświadczenie
Oświadczenie.pdf 0.38MB
Sprawozdanie
Zal​_6​_Sprawozdanie​_2019​_(5).doc 0.07MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.06.2019 13:35 Jolanta Spychała
Pierwsza publikacja:
22.11.2018 12:04 Biuro Promocji