Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 20192018

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie Pobierz plik: doc Ogłoszenie o konkursie

Rozmiar : 0.12MB

Program Osłonowy Pobierz plik: pdf Program Osłonowy

Rozmiar : 8.34MB

Formularz wniosku Pobierz plik: docx Formularz wniosku

Rozmiar : 0.04MB

Kosztorys projektu Pobierz plik: xlsx Kosztorys projektu

Rozmiar : 0.02MB

Rozliczenie kosztów projektu Pobierz plik: xlsx Rozliczenie kosztów projektu

Rozmiar : 0.02MB

Harmonogram realizacji projektu Pobierz plik: doc Harmonogram realizacji projektu

Rozmiar : 0.04MB

Karta oceny merytorycznej - etap centralny Pobierz plik: doc Karta oceny merytorycznej - etap centralny

Rozmiar : 0.11MB

Karta oceny - etap wojewódzki Pobierz plik: doc Karta oceny - etap wojewódzki

Rozmiar : 0.07MB

Zestawienie faktur Pobierz plik: ods Zestawienie faktur

Rozmiar : 0.01MB

Zestawienie faktur (rachunków) Pobierz plik: xlsx Zestawienie faktur (rachunków)

Rozmiar : 0.01MB

Instrukcja wypełniania wniosku Pobierz plik: docx Instrukcja wypełniania wniosku

Rozmiar : 0.03MB

Oświadczenie Pobierz plik: pdf Oświadczenie

Rozmiar : 0.38MB

Sprawozdanie Pobierz plik: doc Sprawozdanie

Rozmiar : 0.07MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2018 12:04
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 22.11.2018 12:04
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji