Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 20192018

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

doc Ogłoszenie o konkursie

0.12MB

pdf Program Osłonowy

8.34MB

docx Formularz wniosku

0.04MB

xlsx Kosztorys projektu

0.02MB

xlsx Rozliczenie kosztów projektu

0.02MB

doc Harmonogram realizacji projektu

0.04MB

doc Karta oceny merytorycznej - etap centralny

0.11MB

doc Karta oceny - etap wojewódzki

0.07MB

ods Zestawienie faktur

0.01MB

xlsx Zestawienie faktur (rachunków)

0.01MB

docx Instrukcja wypełniania wniosku

0.03MB

pdf Oświadczenie

0.38MB

doc Sprawozdanie

0.07MB