W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póź. zm.). Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
    w dziedzinie pomocy społecznej.

Skład Rady Pomocy Społecznej IX kadencji:

1. Ks. Jacek Andrzejczak  Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej
2. Pani dr Urszula Bejma Caritas Polska
3.Pani Bożena Chrząstowska Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
4.Ks. dr Jerzy Dzierżanowski Dyrektor i wiceprezes Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu
5. Pan prof. dr hab.Mirosław Grewiński PRZEWODNICZĄCY Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
6. Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włocławek/ Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM”
7. Pani Maria Kamińska Sekretarz Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej/pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu
8. Pan Janusz Krawiec Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie/ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej
9. Pani Monika Lipińska    zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych
10. Pan Rafał Marek SEKRETARZ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Gliwice/ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
11. Pan Andrzej Mańka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku/Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku
12.Ks. Piotr Potyrała Wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
13.Pani Beata Rojewska p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
14.Pan Antoni Rudnik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
15.Pani Magdalena Słomińska I Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego
16. Pan Henryk Sikora Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
17. Ks. Janusz Steć  Dyrektor Diecezjalny Caritas Diecezji Gdańskiej
18. Pan Krzysztof Tomasik Przewodniczący Międzyzakładowego  Związku Zawodowego Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie
19. Pan Waldemar Wendrowski  Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu i Przygotowań Olimpijskich w Spale
20. Pani Mirosława Zielony II ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie/ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-12-77       

 

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.07.2020 15:20 Małgorzata Podrażka
Pierwsza publikacja:
17.05.2019 12:57 Jacek Szczepaniak