W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 75 mln złotych.

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zestawień zapotrzebowań złożonych przez gminy i powiaty wynika, że na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny gminy złożyły wnioski na kwotę 59 010 032,05 zł, a powiaty na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wnioski na kwotę 30 807 291,51 zł.  Łączna kwota  złożonych zapotrzebowań wyniosła 89 817 323,56 zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego w następujący sposób:

  • na zatrudnienie asystentów przyznano kwotę 49 271 262 zł z tego, co umożliwi zatrudnienie 3 577 asystentów rodziny, w tym 3 134 na umowę o pracę; 
  • na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przyznano kwotę 25 705 761 zł, co umożliwi zatrudnienie 1 653 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 1 525 na umowę o pracę.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że obowiązują następujące terminy:  

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 5 września br.  przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji. Natomiast Wojewoda do dnia 10 września br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej informacje o podziale środków w ramach Programu.

Materiały

Asystent - Rozstrzygnięcie 2019
asystent​_-​_rozstrzygniecie.xls 0.29MB
Koordynator - Rozstrzygnięcie 2019
koordynator​_-​_rozstrzygnięcie.xls 0.08MB