Senat za "Emeryturą+"

Pomoc.

Coraz bliżej „Emerytury+”. W piątek Senat poparł bez poprawek ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – zostanie wypłacone w maju 2019 r. Zastrzyk finansowy trafi do ponad 9,8 mln osób.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 81 senatorów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

„Emerytura+” obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także renty inwalidów wojennych i wojskowych.

– Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. matczyną emeryturę, jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia – zaznacza minister Elżbieta Rafalska.

Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to 10,8 mld zł. Co ważne, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku o świadczenie „Emerytura+” – pieniądze zostaną wypłacone z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

– Większość świadczeń zostanie wypłacona z majową emeryturą lub rentą. Część osób może jednak otrzymać świadczenie już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy. Niektóre świadczenia rolnicze są natomiast wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy otrzymają „Emeryturę+” dopiero w czerwcu – podkreśla minister Elżbieta Rafalska.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.04.2019 15:24
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 12.04.2019 15:24
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji