Spotkanie z dyrektorem generalnym ds. Zatrudnienia UE

Spotkanie z dyrektorem generalnym ds. Zatrudnienia UE

Wiceminister Kazimierz Kuberski spotkał się z Joostem Korte, Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Zatrudniania, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej. Głównym tematem ich rozmowy było powołanie Europejskiego Urzędu Pracy.

Rozporządzenie o powołaniu Europejskiego Urzędu Pracy zostało przyjęte w czerwcu br. a dziś opublikowane. EUP to agencja unijna, mająca przede wszystkim za zadanie:

  • wspierać egzekwowanie przepisów i współpracę  między państwami członkowskimi w zakresie wdrażania aktów prawnych UE dotyczących mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • zapewniać osobom fizycznym i pracodawcom dostęp do informacji na temat transgranicznej mobilności pracowników.

Urząd ma zacząć funkcjonować w 2019 r., a pełną operacyjność osiągnąć w 2023 r. Siedzibą Urzędu będzie Bratysława.

Podczas spotkania rozmawiano także na temat dalszych prac nad projektem rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz o priorytetach nowej Komisji Europejskiej w obszarze społecznym.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.07.2019 16:49
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 11.07.2019 16:49
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji