W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sytuacja stażystów w urzędach pracy w czasie koronawirusa

17.03.2020

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak w piśmie skierowanym do dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zwróciła uwagę na sytuację osób odbywających staż w instytucjach, których działalność została zawieszona lub ograniczona. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Młodzi

W piśmie podkreślono, że to starosta oraz marszałek posiadają kompetencje decyzyjne w zakresie zmian w trybie pracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także ograniczenia czy zawieszenia ich funkcjonowania. Zatem stażyści muszą się do ich decyzji dostosować. Jednocześnie stażyści pozostają w gotowości świadczenia stażu i zachowują w tym czasie prawo do stypendium.

Odnosząc się do stażystów, którzy nie będą mogli odbywać stażu ze względu na opiekę nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych, przypomniano, że staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. To oznacza, że osoba odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Nie jest również objęta ubezpieczeniem chorobowym, przez co nie przysługuje jej zasiłek opiekuńczy, ani dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8.

Podkreślone zostało jednak, że nieobecność stażysty z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem należy uznać za usprawiedliwioną. Dodała, że biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności na stażu za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium. W tym celu osoba odbywająca staż powinna złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem ze względu na zawieszenie zajęć w placówce oświatowej.

„W przypadku, gdy organizator stażu i bezrobotny wyrażą zgodę możliwe jest też przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem” – czytamy w piśmie od minister. Jednak – jak dodaje – przedłużenie okresu stażu nie powinien przekroczyć 14 dni, czyli tyle, ile wynosi opieka nad chorym członkiem rodziny.

W kwestii organizacji przez powiatowy urząd pracy szkoleń grupowych minister wskazała, że decyzja o ewentualnym odwołaniu lub przeniesieniu na inny termin szkolenia pozostaje w gestii dyrektora PUP.

„Niezależnie od powyższego, w zakresie realizacji Państwa obowiązków ponownie apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny” – przekazała w piśmie minister.