W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ulgi dla pożyczkobiorców w ramach Programu "Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie"

Skorzystaj z udogodnień w spłacie pożyczki udzielonej w ramach Programu "Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie".

praca

Kto może skorzystać

Podmioty, którym udzielono z Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”, realizowanego przez BGK, na warunkach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), mogą skorzystać z ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.


Kiedy możesz skorzystać

W przypadku wystąpienia sytuacji związanej z COVID-19, która spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości. 


Gdzie składasz wniosek i dokumenty

Pożyczkobiorca składa wniosek o zmianę warunków umowy pożyczki do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki.


Co możesz uzyskać

•    zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki,
•    wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
•    wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
ponadto:
•    zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą 
z wykorzystaniem środków pożyczki na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji,
•    nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika  na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
•    zgodę na zakończenie działalności gospodarczej bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, 
•    zgodę na likwidację stanowiska pracy bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.


Uwzględnienie wniosku pożyczkobiorcy będzie uzależnione od indywidualnej oceny pośrednika finansowego, a przyjęte rozwiązania powinny być adekwatne i dostosowane do aktualnej sytuacji pożyczkobiorcy.
Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji, gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości.