Warsztaty terapii zajęciowej to szansa na samodzielność

Warsztat terapii zajęciowej

Dzięki warsztatom terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Poprzez różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i warsztatowe uczą się samodzielności, nabywają umiejętności pozwalające im na podjęcie zatrudnienia. W 2018 r. z WTZ korzystało blisko 27,5 tys. osób.

Warsztaty terapii zajęciowej mogą być organizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia. Celem prowadzonych zajęć jest przede wszystkim rozwijanie przez ich uczestników umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

– To bardzo ważne i potrzebne miejsca, które są czasami jedynymi w powiacie placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Należy wspierać takie inicjatywy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W ubiegłym roku zwiększone zostało dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej – w 2018 r. było to 16 596 zł. W 2019 r. kwota ta wzrosła do 17 796 zł, a w roku kolejnym (w 2020 r.) jeszcze wzrośnie do 18 996 zł.

– Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że warsztaty terapii zajęciowej potrzebują większego dofinansowania. Te kwoty z roku na rok będą coraz wyższe – mówi minister Elzbieta Rafalska.

Warsztaty terapii zajęciowej współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków Funduszu można dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu i 90 proc. kosztów jego działalności. W tym roku na wsparcie WTZ ze środków PFRON zaplanowano prawie 492 mln złotych. Od 2015 roku budżet na realizację tego celu wzrósł o ponad 100 mln złotych.

Co więcej, w ubiegłym roku PFRON uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowych zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jest przyznawane w formie miesięcznej stawki osobowej. W okresie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. wysokość obowiązującej w programie miesięcznej stawki osobowej wynosi 400 zł.

W 2018 r. w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób. Najwięcej, bo 87 WTZ, działało w województwie wielkopolskim – uczestniczyło w nich łącznie ponad 3 tys. osób. W ubiegłym roku koszty działania WTZ w całym kraju wyniosły przeszło 512,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON to niemal 453,5 mln zł.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 13:14
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 15.04.2019 14:43
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji