W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

13.05.2020

Z końcem kwietnia został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną przez epidemię koronawirusa. Wyjaśniamy kto może skorzystać z pożyczki i na co przeznaczyć środki.

pomoc-razem możemy więcej

Pożyczka płynnościowa – dla kogo?

Nowy instrument wsparcia w postaci pożyczek płynnościowych to wspólna inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest dedykowany dla podmiotów ekonomii społecznej czyli organizacji, nienastawionych na zysk, a prowadzących działalność w celach społecznych. Są to np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych czy spółki non profit. Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

  • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy, 
  • wyłącznie mikro, małe i średnie,
  • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

 

Przeznaczenie środków

Przyznane środki z pożyczki, można przeznaczyć na: bieżące zobowiązania, wynagrodzenia dla  pracowników (w tym także składowe należne ZUS i US), pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz kosztów administracyjnych, takich jak np. opłacanie czynszu. Ponadto podmioty ekonomii społecznej będą mogły zakupić półprodukty oraz drobne wyposażenie.

 

Główne parametry pożyczki

  • maksymalna wysokość pożyczki: 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł,
  • niskie oprocentowanie - 0,1 proc. w skali roku,
  • maksymalny okres spłaty: 48 miesięcy,
  • karencja w spłacie: 6-12 miesięcy,
  • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco.

 

Ważne dla PESów

Istotny dla zainteresowanych pożyczką podmiotów ekonomii społecznej jest brak prowizji i opłat oraz możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach). Ponadto pożyczki płynnościowe można łączyć z innymi rozwiązaniami oferowanymi firmom w rządowej tarczy antykryzysowej.

Pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielają: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Wykaz pozostałych instrumentów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej znajduje się m.in. na stronie Departamentu Ekonomi Społecznej i Solidarnej MRPiPS https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ oraz na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/