W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wspierający zatrudnienie socjalne wyróżnieni

06.11.2019

Dziś w siedzibie MRPiPS odbyła się konferencja z okazji 15-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Wydarzeniu towarzyszy wystawa poświęcona prezentacji dobrych praktyk Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej. Nagrody dla podmiotów zatrudnienia socjalnego wręczyli wiceministrowie: Krzysztof Michałkiewicz oraz Kazimierz Kuberski.

Wręczenie nagród

- Podsumowanie 15 lat doświadczeń z funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym to doskonały moment na podjęcie dyskusji o zmianach prawnych i systemowych, jakie mogłyby usprawnić działania podejmowane w KIS i CIS. Z drugiej strony to niepowtarzalna okazja do pokazania dobrych praktyk i podzielenia się pozytywnymi doświadczeniami, a także wyróżnienia podmiotów o długiej historii i znaczących osiągnięciach na polu reintegracji społecznej i zawodowej

– powiedział podczas otwarcia konferencji wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Konferencja ogólnopolska była podsumowaniem konferencji regionalnych, które dotychczas odbyły się w  Sopocie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach oraz Lublinie. Zorganizowało je Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla 8 podmiotów zatrudnienia socjalnego. Otrzymały je:

  • Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany (CIS Mieniany), które zajmuje się reintegracją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację czterech warsztatów zawodowych: gastronomiczny, gastronomiczno-cukierniczy, remontowo-rolny i opiekuńczo-porządkowy. Podmiot posiada 6-cio letnią historię i tożsamość rozwijającego się przedsiębiorstwa społecznego, w tym czasie wsparciem objęto blisko 200 osób.
  • Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus (KIS Janów Lubelski), które działa w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej: terapia, praca socjalna, mediacja rodzinna, poradnictwo prawne i obywatelskie, aktywizacja zawodowa wraz z zatrudnieniem subsydiowanym, ukierunkowana na indywidualną aktywność uczestnika. W swoich działaniach skupia się on nie tylko na osobach indywidualnych, ale także kieruje swoje działania na inne podmioty ekonomii społecznej i solidarnej.
  • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki / Fudacja Teatru Grodzkiego (CIS Bielsko-Biała, KIS Knurów, KIS Ruda Śląska), które oferuje wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zwalnianych z zakładów karnych i uchodźców. Stowarzyszenie od dwudziestu lat systematycznie poszerza zakres działań i przyczynia się do poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnym położeniu.
  • Lutolska Spółdzielnia Socjalna "WINDA" (Międzygminne Centrum Integracji Społecznej), która prowadzi działalność gastronomiczną w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz osób dorosłych, objętych pomocą społeczną, prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, a także w zakresie prac techniczno-remontowych. W praktyce MCIS Winda jest mobilnym centrum, prowadzącym działania na terenie siedmiu gmin powiatu żagańskiego.
  • Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” (CIS Gorzów Wlkp.), które zajmuje się reintegracją społeczną i reintegracją zawodową w grupach zawodowych: gastronomiczna, opieka nad osobą zależną, porządkowo-ogrodnicza i warsztat zawodowy indywidualny (np. pracownik biurowy). Podmiot posiada ugruntowaną sieć współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, jako potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów CIS
  • CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (CIS Toruń) kompleksowo oddziałuje na różne sfery funkcjonowania uczestników CIS i wspiera ich w różnego typu problemach życiowych (psychologicznych, rodzinnych, zawodowych, bytowych, prawnych, zdrowotnych). Posiada bogate doświadczenie (15 lat funkcjonowania – pierwszy CIS w Polsce), rocznie przyjmuje ok. 140 uczestników. Podmiot zaangażowany jest w promocję udoskonalanie idei zatrudnienia socjalnego.
  • Stowarzyszenie Horyzont (CIS Słupsk) zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową poprzez udział w zajęciach społecznych oraz czterech warsztatach zawodowych: remontowo-budowalnym, konserwatorsko-gospodarczym, konserwatorsko-porządkowym i warsztacie prac twórczych. Podmiot osiąga 50% wskaźniki zatrudnieniowe i ponad 80%  odnoszące się do przywrócenia do życia społecznego.
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie (CIS Gdańsk, CIS Sopot, CIS Gdynia) zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową w postaci KIS-CIS-Spółdzielnia socjalna, z miejscami pracy, a także z trenerem pracy, pozwalającym na aktywizację zawodową osób wieloproblemowych. Włącza działania artystyczne i związane z kulturą w proces aktywizacyjny.

Konferencja była także okazją do wymiany dobrych praktyk, podsumowaniu doświadczeń 15-lecia funkcjonowania przepisów oraz planów na najbliższy czas w kontekście wsparcia podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Materiały

Zdjęcia z wydarzenia.

Wideo