Wspieranie aktywności seniorów

seniorzy

Edukacja, aktywność, uczestnictwo w życiu społecznym i usługi społeczne – to główne obszary działań Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W tym roku dofinansowanych zostanie 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł.

Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, w skrócie ASOS, jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są realizowane w wielu miejscach w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu z programu. To łącznie 40 mln rocznie.

W konkursie w ramach tegorocznej edycji złożono 1346 ofert. Zdecydowana większość, bo 523, dotyczyły obszaru aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Na drugim miejscu była edukacja osób starszych (395 ofert), a dalej usługi społeczne (243) i partycypacja społeczna (185).

Ostatecznie dofinansowanie w ramach ASOS 2019 otrzymało 300 projektów na łączną kwotę 37 842 955,57 zł.

Jak wygląda podział środków na konkretne obszary? Edukacja osób starszych – dofinansowanych 81 ofert na kwotę 9 724 328,49 zł, aktywność społeczna – 81 ofert, 9 379 755,29 zł, partycypacja społeczna – 67 ofert, 8 531 577 zł, usługi społeczne – 71 ofert, 10 207 294,79 zł.

– W tegorocznej edycji konkursu szczególną uwagę poświęcono projektom obejmującym edukację nieformalnych opiekunów osób starszych, które realizowane będą w partnerstwie z Dziennym domem „Senior+” lub Klubem „Senior+”, zakładającym kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie oraz świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania – wskazuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Podmioty wnioskujące o dofinansowanie, czyli m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia, mogą otrzymać wsparcie w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł na jeden projekt (wymagany wkład własny to 10 proc. wartości projektu).

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2019

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.03.2019 13:02
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 20.03.2019 12:58
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji