W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wytyczne zostały opracowane na lata 2018-2019. Przy wydawaniu wytycznych korzystano ze wsparcia merytorycznego Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie.

Zakres Wytycznych obejmuje następujące obszary:

  • Założenia;
  • Osoby uczestniczące w szkoleniu;
  • Zawartość merytoryczną szkolenia;
  • Metody szkolenia;
  • Czas trwania szkolenia;
  • Zaliczenie szkolenia;
  • Monitoring i ewaluację prowadzonych szkoleń;
  • Kwalifikacje realizatorów szkolenia.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wytyczne te zostaną przesłane do Marszalków Województw, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązani są do organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Materiały

Wytyczne do prowadzenia szkoleń na lata 2018-2019
DPS​_Przemoc​_Wytyczne​_do​_prowadzenia​_szkolen​_na​_lata​_2018​_-​_2019.pdf 5.28MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.09.2018 12:42 Jolanta Spychała
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 10:14 Biuro Promocji