Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny rośnie

Karta Dużej Rodziny.

W ciągu zaledwie miesiąca liczba aktywnych Kart Dużej Rodziny wzrosła o 34,8 tys. – z 2,10 mln do 2,14 mln. To efekt zmian, które weszły w życie z początkiem 2019 r. Od teraz prawo do KDR mają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli pod opieką co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny to zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Dzisiaj KDR honoruje ok. 5 tys. partnerów w ponad 22 tys. punktów w całej Polsce, a takich miejsc wciąż przybywa.

Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny z roku na rok znacząco rośnie. Na koniec stycznia liczba osób korzystających z Karty Dużej Rodziny wyniosła 2,14 mln. Od 2018 r. Karta dostępna jest ona również w wersji elektronicznej - na koniec stycznia liczba kart elektronicznych aktywnych wyniosła 280,7 tys.–  to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego posiadacze KDR chętnie korzystają. Największa zmiana zaszła jednak z początkiem 2019 r. – Rozszerzyliśmy dostępność Karty Dużej Rodziny o tych rodziców, którzy w przeszłości mieli pod opieką co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Chcemy docenić trud, jaki rodzice, również rodzice zastępczy i prowadzący rodzinne domy dziecka, włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. Najnowsze dane pokazują, że rodzice chętnie zgłaszają się po KDR – mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Rzeczywiście, 31 grudnia 2018 r. wydanych było 2,71 mln Kart Dużej Rodziny. Zaledwie miesiąc później, 31 stycznia 2019 r., było ich o 100 tys. więcej – 2,81 mln. Z szacunków MRPiPS wynika, że w sumie dzięki zmianie przepisów do systemu zniżek dla dużych rodzin dołączyć może nawet dodatkowe 574 tys. rodzin.

Jak można się starać o Kartę Dużej Rodziny? Najprościej i najszybciej zrobić to za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Istnieje także możliwość wystąpienia o KDR drogą tradycyjną – w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania członka lub członków rodziny. Rodzic do takiego wniosku powinien dołączyć oświadczenie, że miał lub ma na otrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, a także że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej).

Jeśli chodzi o dzieci, Karta Dużej Rodziny przysługuje do 18. roku życia, do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – tylko wówczas, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających te warunki.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.02.2019 14:27
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 08.02.2019 14:27
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji