Aktualności

Article List

Szef MON na obradach najważniejszego gremium wojskowego NATO w Warszawie
29.09.2018

Szef MON na obradach najważniejszego gremium wojskowego NATO w Warszawie

– Komitet Wojskowy NATO jest ważny również dziś, gdy NATO kolejny raz adaptuje się do nowych wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji oraz szerokiego spektrum zagrożeń płynących z kierunku południowego – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Warszawie.
Komitet Wojskowy wdraża postanowienia szczytu NATO
29.09.2018

Komitet Wojskowy wdraża postanowienia szczytu NATO

Rola Komitetu Wojskowego w wypracowywaniu i wdrażaniu decyzji sojuszniczych oraz obecność wojsk NATO na wschodniej flance to główne tematy rozmowy Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej z Przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO, marszałkiem lotnictwa Sir Stuartem Peachem.
Inauguracja roku na Akademii Marynarki Wojennej
28.09.2018

Inauguracja roku na Akademii Marynarki Wojennej

- Znakomita, doświadczona kadra naukowo – dydaktyczna Akademii, szeroka oferta programowa, oraz wciąż wzbogacana infrastruktura szkoleniowa zapewniają zdobycie gruntownego wykształcenia, które będzie procentowało w dalszej karierze zawodowej absolwentów tej znamienitej uczelni – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście do studentów oraz kadry dydaktycznej Akademii Marynarki Wojennej.
Nowy Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
28.09.2018

Nowy Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej powołał z dniem 1 października 2018 roku pułkownika Sławomira Drumowicza na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.
„Zawsze gotowi, zawsze blisko” - pierwsze święto Terytorialsów
27.09.2018

„Zawsze gotowi, zawsze blisko” - pierwsze święto Terytorialsów

– Wojska Obrony Terytorialnej to formacja najbliższa narodowi i społeczeństwu, nawiązująca do tradycji Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).
Wykorzystajcie swoją wiedzę dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków
26.09.2018

Wykorzystajcie swoją wiedzę dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków

– To właśnie Wy – dzisiejsi studenci Wojskowej Akademii Technicznej, a już niedługo inżynierowie, dowódcy i kadra techniczna Sił Zbrojnych RP – decydować będziecie o charakterze naszego wojska. O uzyskiwaniu potrzebnych zdolności operacyjnych, wyposażeniu i uzbrojeniu, wreszcie – o potencjale naukowym i eksperckim – napisał w liście Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej do podchorążych WAT, którzy dziś złożyli przysięgę wojskową.
Polska i Włochy współpracują w ramach operacji EU SOPHIA
24.09.2018

Polska i Włochy współpracują w ramach operacji EU SOPHIA

Rozwój współpracy w obszarze wojskowym oraz zbrojeniowym był głównym tematem rozmów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej oraz Elisabetty Trenty, minister obrony Włoch, które odbyły się w poniedziałek w siedzibie MON przy ul. Klonowej w Warszawie.
„WOT to wzmocnienie siły obronnej naszego kraju”
23.09.2018

„WOT to wzmocnienie siły obronnej naszego kraju”

– Wypowiadając dziś rotę przysięgi otwieracie nowy rozdział życia – stajecie się żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczyniliście krok, który niesie za sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać będzie od Was wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków – napisał do żołnierzy Wojsk Obrony terytorialnej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
Bycie oficerem to przede wszystkim służba Ojczyźnie
23.09.2018

Bycie oficerem to przede wszystkim służba Ojczyźnie

– Niech słowa przysięgi „Tobie Ojczyzno”, a także „Dobro Rzeczypospolitej Polskiej będzie dla mnie najwyższym prawem” - będą zobowiązaniem do ciężkiej pracy, ogromnego wysiłku oraz wielkich czynów – napisał w liście do żołnierzy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
Wzrasta liczba ataszatów obrony przy placówkach dyplomatycznych w Polsce
21.09.2018

Wzrasta liczba ataszatów obrony przy placówkach dyplomatycznych w Polsce

Do 38 na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła liczba ataszatów wojskowych, akredytowanych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych w Warszawie. Było to możliwe dzięki utworzeniu ataszatów i objęciu stanowiska attaché obrony przy Ambasadach: Albanii, Grecji oraz Królestwa Niderlandów.

Metrics