W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dla pracodawcy

Jednym z założeń istnienia Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) jest uniknięcie kolizji obowiązków żołnierza OT-ochotnika z jego pracą zawodową oraz umożliwienie ochotnikom pogodzenia życia rodzinnego i służby wojskowej. Proces szkolenia został zaprojektowany w taki sposób, by było to możliwe. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona w sposób rotacyjny i dyspozycyjnie odbywana jest przede wszystkim w czasie wolnym od pracy, a każdy pracodawca z wyprzedzeniem będzie miał możliwość zapoznania się z wykazem szkoleń organizowanych w danym roku.

10_DLA_PRACODAWCY

Szkolenie podstawowe.

  • Pracownik chcący pełnić Terytorialną Służbę Wojskową musi odbyć szkolenie podstawowe w wymiarze 16  lub 8 dni (w zależności od doświadczenia wojskowego).
  • Aby ułatwić pracownikowi pogodzenie obowiązków zawodowych ze szkoleniem, istnieje możliwość realizacji tego szkolenia w sposób okresowy (w trakcie dni wolnych od pracy) bądź trybem ciągłym.

Służba rotacyjna.

  • Służba rotacyjna realizowana jest w czasie wolnym od pracy. Ponadto, każdy pracodawca otrzymuje od swojego pracownika harmonogram szkoleń. Ma więc on możliwość zapoznania się z wykazem dni szkoleniowych swojego pracownika. Wykaz taki jest sporządzany do 30 dni przed upływem roku kalendarzowego.
  • Pracownik zobowiązany jest zapoznać pracodawcę z ww. wykazem, a także informować go o wszelkich zmianach.
  • Dodatkowo w przypadku wezwania pracownika do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa, zawiadamia się niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę żołnierza. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania żołnierzowi wynagrodzenia za dni, w których pełnił służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego.