Holowniki dla Marynarki Wojennej RP

Resort obrony narodowej zawarł kontrakt ze stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku na budowę, na potrzeby Marynarki Wojennej RP, sześciu nowoczesnych holowników. Wszystkie mają wejść do służby do końca 2020 r.

Dostawa pierwszej jednostki do Marynarki Wojennej RP nastąpi na początku 2019 r., a ostatnią jednostkę stocznia dostarczy do końca 2020 r. Pierwszy holownik trafi do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Docelowo Flotylla otrzyma 3 jednostki, pozostałe trzy holowniki będą służyć w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Navigation Menu

Metrics