Modernizacja techniczna SZRP

21BSP

Od początku kadencji szef MON podejmuje działania mające na celu zwiększenie wydatków na Wojsko Polskie. Polska jako jedno z nielicznych państw NATO wywiązuje się ze zobowiązania, jakim jest finansowanie sił zbrojnych na poziomie 2% PKB. Rząd przygotował ustawę z 15 września 2017 r. o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP, która przewiduje stopniowe zwiększanie wydatków na obronność do 2,1% PKB w 2020 r., a docelowo do minimum 2,5% w roku 2030.

28 lutego 2019 r. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podpisał Plan Modernizacji Technicznej do 2026 roku, który zakłada wydatki na modernizację o wartości 185 mld zł, to jest o 45 mld zł więcej, niż plan poprzedni.

Zawarte w dokumencie programy to odzwierciedlenie wyzwań, które stoją przed Wojskiem Polskim i Ministerstwem Obrony Narodowej. Jednym z nich jest wzmocnienie flanki wschodniej, a w związku z tym formowanie nowej, czwartej dywizji Wojska Polskiego.

Wśród programów jest m. in.: HARPIA – zakup samolotów piątej generacji, NAREW (pozyskanie baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu do zwalczania m.in. bezpilotowych statków powietrznych), KRUK (zakup śmigłowców szturmowych) oraz ORKA (zakup okrętów podwodnych).

Jednym z obszarów, który został ujęty w Planie jest cyberbezpieczeństwo. Nakłady na ten cel  wyniosą 3 miliardy złotych.

pdf PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ DO 2026 r.

0.21MB