Moździerze LMP-2017

Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Lądowe otrzymają 780 polskich moździerzy LMP-2017. Podpisana z Zakładami Mechanicznymi z Tarnowa umowa opiewająca na kwotę ponad 31 mln zł przewiduje dostawę sprzętu do końca 2022 roku.

Pierwsza dostawa 150 moździerzy będzie miała miejsce w II połowie 2019 roku. Umowa obejmuje również szkolenie instruktorów, rusznikarzy, a także pakiety: e-learningowy i logistyczny.  LMP-2017 będą wykorzystywane głównie przez pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych.

Lekkie Moździerze Piechoty LMP-2017 znajdą się m. in. na wyposażeniu każdej kompanii lekkiej piechoty WOT. Będą wykorzystywane nie tylko z amunicją bojową i szkolną, ale też oświetlającą przy wsparciu działań  z zakresu zarządzania kryzysowego, czy też akcji poszukiwawczych.

Navigation Menu

Metrics