Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. poz. 1018), Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienia ruchomego Skarbu Państwa.

Termin składania wniosków: zgodnie z treścią ogłoszenia – decyduje data rejestracji wniosku w funkcjonującym systemie kancelaryjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Adres, na jaki należy przesyłać wnioski:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MIENIA RUCHOMEGO

ZE WSKAZANIEM NUMERU NABORU WNIOSKÓW, DO KTÓREGO WNIOSEK JEST SKŁADANY

PDF Regulamin działania Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2019 r.

2.72MB

docx Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego

0.03MB

Article List

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia Nr 1/2019/WWzS

Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa. Rodzaj mienia przewidzianego do przekazania: mienie służby mundurowej. Termin składania ofert do dnia 26 lipca 2019 r., do godziny 16.15.

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia Nr 2/2019/WWzS

Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa. Rodzaj mienia przewidzianego do przekazania: konie wierzchowe. Termin składania wniosków od 8 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r., do godziny 16.15.

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia Nr 3/2019/WWzS

Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa. Rodzaj mienia przewidzianego do przekazania obejmuje mienie służby samochodowej, sprzęt kwatermistrzowski oraz przeciwpożarowy. Termin składania wniosków: od 22 lipca 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r., do godziny 16.15.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.07.2019 13:48
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 05.07.2019 13:35
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa 1.0 02.07.2019 13:48 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa 1.1 04.07.2019 15:07 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa 1.2 05.07.2019 13:35 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP