Nr referencyjny: 11/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu rozbudowy systemów ochrony technicznej w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21 marca 2019 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

pdf ogłoszenie o zamówieniu

0.17MB

pdf Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

0.41MB

doc Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej

0.25MB

pdf informacja z otwarcia ofert

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.02.2019 13:59
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 10.07.2019 14:28
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 11/ZP/19 1.0 21.02.2019 13:59 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 11/ZP/19 1.1 10.07.2019 14:28 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP