Nr referencyjny: 12/ZP/19

Usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72222200-9 – Usługi w zakresie systemów informacji lub planowania technologii
72224100-2 – Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72221000-0 – Usługi w zakresie analizy biznesowej
79311410-4 – Ocena wpływu ekonomicznego
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Tryb: przetarg nieograniczony

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 29 marca 2019 r.godzina: 11:00.

 

pdf ogłoszenie o zamówieniu

0.14MB

pdf SIWZ z załącznikami

2.9MB

docx edytowalne załączniki do SIWZ nr 1-6 i 8

0.04MB

pdf ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

0.06MB

pdf wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

0.9MB

doc załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach w wersji edytowalnej

0.07MB

pdf wyjaśnienia treści SIWZ II

0.08MB

pdf zmiana treści SIWZ

0.12MB

pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

0.05MB

pdf informacja z otwarcia ofert

0.3MB

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.34MB

pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2019 15:58
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 17.05.2019 14:04
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jakub Gajewski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.0 14.03.2019 15:58 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.1 19.03.2019 11:33 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.2 20.03.2019 15:52 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.3 21.03.2019 15:21 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.4 25.03.2019 14:52 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.5 25.03.2019 14:57 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.6 29.03.2019 15:56 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.7 29.03.2019 16:09 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.8 09.05.2019 13:06 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.9 17.05.2019 14:04 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP