W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nr referencyjny: 12/ZP/19

Usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72222200-9 – Usługi w zakresie systemów informacji lub planowania technologii
72224100-2 – Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72221000-0 – Usługi w zakresie analizy biznesowej
79311410-4 – Ocena wpływu ekonomicznego
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Tryb: przetarg nieograniczony

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 29 marca 2019 r.godzina: 11:00.

 

Materiały

ogłoszenie o zamówieniu
12​_ogloszenie​_o​_zamowieniu.pdf 0.14MB
SIWZ z załącznikami
12​_SIWZ​_z​_zal.pdf 2.90MB
edytowalne załączniki do SIWZ nr 1-6 i 8
12​_Edytowalne​_zalaczniki​_do​_SIWZ​_nr​_1-6​_i​_8.docx 0.04MB
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
12​_Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia.pdf 0.06MB
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
12​_Wyjaśnienia​_i​_zmiana​_treści​_SIWZ.pdf 0.90MB
załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach w wersji edytowalnej
12​_Załącznik​_nr​_1​_do​_SIWZ​_po​_zmianach​_w​_wersji​_edytowalnej.doc 0.07MB
wyjaśnienia treści SIWZ II
12​_wyjaśnienia​_tresci​_SIWZ​_II.pdf 0.08MB
zmiana treści SIWZ
12​_zmiana​_SIWZ.pdf 0.12MB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
12​_Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_II.pdf 0.05MB
informacja z otwarcia ofert
12​_​_Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.30MB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.34MB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12​_ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2019 15:58 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jakub Gajewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.9 17.05.2019 14:04 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.8 09.05.2019 13:07 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.7 29.03.2019 16:09 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.6 29.03.2019 15:56 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.5 25.03.2019 14:58 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.4 25.03.2019 14:52 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.3 21.03.2019 15:21 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.2 20.03.2019 15:52 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.1 19.03.2019 11:33 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 12/ZP/19 1.0 14.03.2019 15:58 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP