Nr referencyjny: 17/ZP/19

Usługa przeprowadzenia kursów z języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych Urzędu MON

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
8051100-9  usługa specjalistycznego szkolenia personelu

Termin składania ofert: 7 maja 2019 r.

Tryb: usługa społeczna

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

pdf ogłoszenie o zamówieniu

21.74MB

doc załączniki nr 1, 3 i 4 do Ogłoszenia w wersji edytowalnej

0.18MB

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.32MB

pdf informacja o udzieleniu zamówienia

0.28MB

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

0.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.04.2019 14:08
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 27.05.2019 13:57
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech Sułkowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 17/ZP/19 1.0 30.04.2019 14:08 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 17/ZP/19 1.1 16.05.2019 12:30 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 17/ZP/19 1.2 21.05.2019 14:40 Maciej Kaczmar Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 17/ZP/19 1.3 27.05.2019 13:57 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP