Nr referencyjny: 18/ZP/19

Usługa hotelarska, restauracyjna i konferencyjna na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 23 – 24 maja 2019 r.

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r., godz. 11:00

Tryb postępowania: usługa społeczna

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

pdf ogłoszenie o zamówieniu

1.37MB

doc załączniki nr 1,2 i 3 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej

0.2MB

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.25MB

pdf informacja o udzieleniu zamówienia

0.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.04.2019 14:58
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 07.05.2019 14:26
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 18/ZP/19 1.0 16.04.2019 14:58 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 18/ZP/19 1.1 26.04.2019 15:29 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 18/ZP/19 1.2 07.05.2019 14:26 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP