Nr referencyjny: 1/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń w budynku w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z ponownym ogłoszeniem o zamówieniu: 14 maja 2019 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.”

 

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

0.15MB

pdf Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

0.37MB

doc Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej

0.2MB

pdf zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

0.47MB

docx zał. nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykaz osób po zmianach wersja edytowalna

0.04MB

pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

0.1MB

doc załącznik nr 1 - oświadczenie po zmianach

0.11MB

pdf ponowne ogłoszenie o zamówieniu

0.16MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.02.2019 10:03
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.04.2019 14:08
Osoba modyfikująca: Beata Kozerawska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 1/ZP/19 1.0 14.02.2019 10:03 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 1/ZP/19 1.1 26.02.2019 16:08 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 1/ZP/19 1.2 11.04.2019 14:05 Beata Kozerawska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 1/ZP/19 1.3 11.04.2019 14:07 Beata Kozerawska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP