Nr referencyjny: 20/ZP/19

Dostawa mebli gabinetowych, wypoczynkowych i konferencyjnych – II części

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3  Meble

Termin składania ofert: 9 maja 2019 r. godzina 11:00

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

pdf ogłoszenie o zamówieniu

0.22MB

pdf SIWZ

18.85MB

docx załączniki nr 1 -8 do SIWZ w wersji edytowalnej

0.09MB

pdf informacja z otwarcia ofert

0.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.04.2019 14:19
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 09.05.2019 15:42
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Królikowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 20/ZP/19 1.0 30.04.2019 14:19 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 20/ZP/19 1.1 09.05.2019 15:42 Maciej Kaczmar Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP