Nr referencyjny: 22/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych związanych z programem „CYBER.MIL.PL”- III części.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Sposób komunikacji w postępowaniu:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://umon.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania:
https://umon.ezamawiajacy.pl/pn/mon/demand/notice/public/3380/details

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.06.2019 15:31
Osoba publikująca: Maciej Kaczmar
Zmodyfikowano: 04.06.2019 15:31
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Królikowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 22/ZP/19 1.0 04.06.2019 15:31 Maciej Kaczmar Maciej Kaczmar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP