Nr referencyjny: 25/ZP/19

Dostawa materiałów promujących Wojsko Polskie - VIII części

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Sposób komunikacji w postępowaniu:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://umon.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania:
https://umon.ezamawiajacy.pl/pn/mon/demand/notice/public/3483/details

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.07.2019 12:51
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 08.07.2019 12:51
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Królikowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 25/ZP/19 1.0 08.07.2019 12:51 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP