Nr referencyjny: 5/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na dostosowaniu budynków kompleksu do obowiązujących wymagań ppoż. – zabezpieczenie pożarowe zespołu budynków biurowych przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z ponownym ogłoszeniem o zamówieniu: 7 maj 2019 r., godz. 15:00

„Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.”

pdf ogłoszenie o zamówieniu

0.16MB

pdf Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

0.43MB

doc Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej

0.29MB

pdf ponowne ogłoszenie o zamówieniu

0.16MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.02.2019 10:10
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 03.04.2019 11:34
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 5/ZP/19 1.0 13.02.2019 10:10 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 5/ZP/19 1.1 03.04.2019 11:34 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP