Nr referencyjny:2/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - II części.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Sposób komunikacji w postępowaniu:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://umon.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania:
https://umon.ezamawiajacy.pl/pn/mon/demand/notice/public/3037/details 

pdf informacja z otwarcia oferty

0.2MB

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.28MB

pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

0.12MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.01.2019 16:01
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 17.05.2019 13:36
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Królikowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny:2/ZP/19 1.0 15.01.2019 16:01 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Nr referencyjny:2/ZP/19 1.1 15.01.2019 16:31 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Nr referencyjny:2/ZP/19 1.2 16.01.2019 08:00 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Nr referencyjny:2/ZP/19 1.3 16.01.2019 08:12 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Nr referencyjny: 2/ZP/19 1.4 16.01.2019 09:30 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Nr referencyjny: 2/ZP/19 1.5 19.02.2019 14:39 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 2/ZP/19 1.6 20.02.2019 15:18 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 2/ZP/19 1.7 24.04.2019 15:53 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 2/ZP/19 1.8 17.05.2019 13:36 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP