W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rok 2016

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Materiały

Sprawozdanie
sprawozdanie​_2016​_WITPiS.zip 22.52MB

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Materiały

sprawozdanie
WICiR​_Sprawozdanie​_2016.pdf 6.09MB
informacja o zatwierdzeniu sprawozdania
WICiR​_Informacja​_o​_zatwierdzeniu​_sprawozdania​_2016.pdf 1.03MB
opinia biegłego rewidenta
WICiR​_Opinia​_2016.pdf 1.31MB

Wojskowy Instytut Łączności

Materiały

pismo DPZ zatwierdzające bilans
WIŁ​_Pismo​_DPZ​_zatwierdzajace​_Bilans​_2016.pdf 0.46MB
bilans
WIŁ​_Bilans​_2016.pdf 4.53MB
zatwierdzenie bilansu
WIŁ​_Zatwierdzenie​_bilansu​_2016.pdf 3.57MB

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

Materiały

informacja o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
WITI​_sprawozdanie​_finansowe​_2016.pdf 0.55MB

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Materiały

informacja o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
WITU​_informacja​_o​_sprawozdaniu​_2016​_r.pdf 0.38MB

Wojskowy Instytut Medyczny

Materiały

wprowadzenie do sprawozdania
WIM​_wprowadzenie.pdf 1.39MB
bilans
WIM​_bilans.pdf 1.19MB
rachunek zysków i strat
WIM​_rachunek​_zysków​_i​_strat.pdf 0.58MB
zestawienie zmian w kapitale własnym
WIM​_zestawienie​_zmian.pdf 0.68MB
rachunek przepływów pieniężnych
WIM​_rachunek​_przepływów.pdf 0.63MB
informacja dodatkowa
WIM​_informacje​_dodatkowe.pdf 7.98MB

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Materiały

wprowadzenie do sprawozdania
WIML​_wprowadzenie.pdf 1.64MB
bilans
WIML​_bilans.pdf 1.45MB
rachunek zysków i strat
WIML​_rachunek​_zysków​_i​_strat.pdf 0.61MB
zestawienie zmian w kapitale własnym
WIML​_zestawienie​_zmian​_w​_kapitale.pdf 0.65MB
rachunek przepływów pieniężnych
WIML​_rachunek​_przepływów.pdf 0.61MB
informacja dodatkowa
WIML​_informacje​_i​_objasnienia.pdf 4.29MB

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Materiały

wprowadzenie do sprawozdania
WIHiE​_wprowadzenie​_do​_sprawozdania.pdf 0.64MB
bilans
WIHiE​_bilans.pdf 0.48MB
rachunek zysków i strat
WIHiE​_rachunek​_zysków​_i​_strat.pdf 0.20MB
zestawienie zmian w kapitale własnym
WIHiE​_zestawienie​_zmian.pdf 0.31MB
rachunek przepływów pieniężnych
WIHiE​_rachunek​_przepływów.pdf 0.35MB
informacja dodatkowa
WIHiE​_informacja​_dodatkowa.pdf 1.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2018 11:48 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rok 2016 1.7 19.12.2018 11:30 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.6 19.12.2018 11:15 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.5 19.12.2018 11:07 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.4 18.12.2018 12:19 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.3 18.12.2018 12:04 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.2 18.12.2018 11:54 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.1 18.12.2018 11:42 Jarosław Zeidler
Rok 2016 1.0 07.12.2018 11:48 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP