Sprawozdania instytutów badawczych

atr. 37 ust. 3. ustawy o instytutach badawczych, roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego instytutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra nadzorującego w Biuletynie  Informacji  Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.12.2018 11:46
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 17.12.2018 12:03
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sprawozdania instytutów badawczych 1.0 07.12.2018 11:46 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Sprawozdania instytutów badawczych 1.1 17.12.2018 12:03 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Sprawozdania instytutów badawczych 1.2 17.12.2018 12:03 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP