W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. NATO potwierdziło, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, uznając cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych. W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak nasi sojusznicy, konsoliduje potencjał i zasoby jednostek resortu ON, które realizują zadania na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

MON tworzy wojska obrony cyberprzestrzeni

W lutym 2019 r. resort obrony narodowej, w ramach programu CYBER.MIL.PL, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni, przedstawił koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podjęto decyzję o powołaniu Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Pozwoli to na pogłębienie współpracy ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz wsparcie kryptologiczne oraz komórek odpowiedzialnych za zakup sprzętu i oprogramowania oraz utrzymanie resortowych sieci i systemów.

Powołano pełnomocnika MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, który obejmie również funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Tym samym będzie on odpowiedzialny za dwa kluczowe procesy konsolidacji oraz rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP.

Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni. Liczba etatów  w nowej jednostce zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Planowane jest również pozyskanie większej liczby ekspertów odpowiedzialnych za zabezpieczenie resortowych sieci i systemów. 

Na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej już w 2019 r. zostanie utworzony komponent cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. Będzie to oferta skierowana do osób, które chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym i jednocześnie są gotowe do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni.

Planowane jest nadanie Wojskowemu Instytutowi Łączności statusu Państwowego Instytutu Badawczego, w celu stworzenia korzystnego środowiska do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Dokonana zostanie konsolidacja jednostek odpowiedzialnych za wojskową łączność mobilną. Na ich podstawie utworzony zostanie Inspektorat Łączności podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP.

Resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną:

  • zwiększony został limit przyjęć na tematyczne studia wojskowe,
  • już w 2019 r. przy Wojskowej Akademii Technicznej powstanie wojskowe informatyczne liceum ogólnokształcące,
  • w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów zostanie sformowana Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu,
  • Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • w bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej również zostanie rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.