W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego

Jednym z naszych priorytetów jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej, obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych - szeregowych, podoficerów i oficerów.

wojska lądowe

W kwietniu 2022 r. uchwalono ustawę o obronie Ojczyzny, która opiera się na trzech filarach – zwiększeniu finansowania Sił Zbrojnych RP, wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej i zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego.

Wydatki na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku - to niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie Ojczyzny.

Państwa członkowskie NATO, a w szczególności te znajdujące się na wschodniej flance, jak Polska, muszą mieć silne, liczne, nowoczesne, dobrze wyposażone i odpowiednio finansowane wojsko. Dzięki wypracowanym regulacjom prawnym, które wniosła ustawa o obronie Ojczyzny nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na Siły Zbrojne RP, odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej.

Dzięki ustawie wprowadzona została m. in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jest ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. To jedno z rozwiązań, które umożliwi zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy w ciągu kilku lat. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Polska armia powinna być liczniejsza dlatego zachęcamy młodych ludzi, by planując swoją przyszłość, wzięli pod uwagę możliwość bycia żołnierzem zawodowym. Służba w Wojsku Polskim niesie wiele korzyści: stałość i pewność zatrudnienia, możliwość zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego. Obecnie rozbudowywany jest potencjał 18. Dywizji Zmechanizowanej, nie zwalniamy także tempa rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Zamierzamy rozwinąć te jednostki, które już dzisiaj istnieją we wschodniej części Polski, do takich stanów aby gwarantowały wysoką gotowość bojową. Wzmacniamy również nasze zdolności obronne w cyberprzestrzeni.

Wprowadzona w 2022 r. ustawa buduje fundament do rozwoju Wojska Polskiego. Kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony.

Od wielu lat trwa proces wzmacniania Wojska Polskiego, zarówno pod względem organizacyjnym, jak również w zakresie pozyskiwania nowoczesnych systemów uzbrojenia.

Zwiększenie liczebności wojska pozostaje jednym z priorytetów resortu obrony.

{"register":{"columns":[]}}