W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Pobierz pliki

Materiały

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (AKTUALIZACJA WNIOSKU DO OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO)
SR​_25​_pop​_19.06.19.pdf 0.11MB
2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
ZAŁĄCZNIK​_JEDNORAZOWA​_ZAPOMOGA.pdf 0.08MB
3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) (aktualizacja do obowiązującego stanu prawnego)
ZSR​_053.pdf 0.09MB
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
oświadcz​_gospodarstw​_roln​_jednoraz​_zapom.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2018 13:20 Małgorzata Podrażka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Polityki Rodzinnej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 1.2 19.06.2019 10:36 Biuro Promocji
IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 1.1 13.06.2019 14:46 Biuro Promocji
IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 1.0 02.11.2018 13:20 Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP