Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019

Na podst. art.  23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.),  art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), art. 13 ust. 23 ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), minister właściwy do spraw rodziny określa następujące wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:


- świadczenia dobry start,
- świadczenia wychowawczego,
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.11.2018 14:53
Osoba publikująca: Małgorzata Podrażka
Zmodyfikowano: 05.11.2018 14:53
Osoba modyfikująca: Małgorzata Podrażka
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Polityki Rodzinnej
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019 1.0 02.11.2018 13:18 Małgorzata Podrażka Małgorzata Podrażka
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019 1.1 05.11.2018 14:53 Małgorzata Podrażka Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP